Posem-nos en moviment! Una activitat física moderada i regular pot millorar la nostra qualitat de vida, no només físicament sinó també mental. Estiraments i exercicis de respiració són eines que ens poden ajudar per sempre més a controlar millor moments d’angoixa i les petites ansietats de la vida.